Наша редакційна політика

Ми, суспільне онлайн видання – експериментальний проект молодих людей з активною громадянською позицією, вирішили створити в харківському інформаційному просторі нове видання, зорієнтоване на потреби громади. “Крапка” створена у рамках проекту ГО IRMI “Студентська редакція новин”. Наша редакційна політика формується з урахуванням громадської думки, тем, актуальних для членів громади, у рамках законодавства України. Свою редакційну політику ми розглядаємо як договір із суспільством.

Принципи роботи редакції

Основним нашим принципом є якісна журналістика. У своїй роботі ми керуємося Загальною Декларацією Прав Людини, законодавством України, професійними нормами та стандартами, закріпленими в етичному Кодексі журналістів.

Ми сповідуємо:

повагу до правди і чесного інформування читачів;
об’єктивність у висвітленні подій;
неупередженість;
відповідальність за достовірність інформації.

Ми керуємося:

суспільним інтересом і не обслуговуємо жодні політичні, релігійні, фінансові та інші інтереси;
не вдаємося до протизаконних, некоректних способів здобуття інформації;
вважаємо неприйнятними будь-які форми цензури.

Зобов’язуємося:

надавати лише достовірну інформацію (кожний факт ретельно перевіряється через різні джерела інформації);
працювати за журналістськими стандартами та професійними етичними принципами;
не завдавати шкоди та образ будь-кому;
не втручатися у приватне життя, за винятком випадків, коли воно становить суспільний інтерес;
не приховувати від громадян інформацію про ті чи інші порушення законодавства з боку представників всіх гілок влади та місцевого самоврядування, про які нам стало відомо;
у разі порушення професійних стандартів чи законодавства припинити свою діяльність.

Інтереси читачів

Наша редакція орієнтується на інтереси читачів. Головна наша мета – інформувати членів харківської громади, сприяти реалізації їхніх прав та обов”язків, культурному та освітньому розвитку. Вивчення громадської думки, підтримка зворотнього зв’язку із читачем є невід”ємною складовою нашої роботи. Будь-хто з читачів може сповістити про новину, яку ми зобов’язуємося перевірити перед публікацією.

Формат видання

Наше видання створене на блоговій платформі. Основа його – регулярно оновлювана новинна стрічка. Новини поділяються за рубриками у боковому інтерфейсі. Публікації новинної стрічки на головній сторінці розміщуються у хронологічній послідовності. Передбачено посилання на наше видання у соціальних мережах.

Журналіст редакції:

пропонує до висвітлення проблеми, що представляють суспільний інтерес;
має право відмовитися від виконання редакційного завдання, яке суперечить його релігійним, моральним чи етичним принципам, редкційній політиці видання та професійним етичним нормам та стандартам;
відкритий до діалогу з читачем;
працює з фактами і джерелами, забезпечує інформаційний баланс за принципом правдивості, чесності і точності;
з повагою ставиться до джерел інформації, захищаючи їхнє право на анонімність;
збирає інформацію лише законними методами;
не “фабрикує” факти, цитати чи джерела інформації;
представляє лише сумлінне оціночне судження;
працює оперативно та мобільно;
поважає інтереси потерпілих та їхніх близьких, згідно з професійною етикою та стандартами;
не користується професійними можливостями у власних інтересах або в інтересах своїх близьких.

Виправлення помилок

Редакція «КРАПКА» несе повну відповідальність за опубліковану інформацію. Ми зобов’язуємося оперативно реагувати на всі зауваження щодо опублікованих матеріалів. У разі виявлення помилок, припущених журналістами, публікуємо спростування та приносимо офіційне вибачення, не очікуючи судової ухвали щодо цього.

Незалежність редакційної політики від рекламодавців

Редакція «КРАПКА» не публікує приховану рекламу. Будь-які рекламні матеріали редакція розміщує з поміткою «на правах реклами». Редакція залишає за собою право відмовити у розміщенні реклами, якщо її зміст не відповідає чинному законодавству або етичним стандартам та принципам, прописаним у редакційній політиці видання.

Авторське право

Наша редакція дозволяє використовувати інформацію, розміщену на сайті, за умови обов’язкового посилання на нього. У свою чергу, редакція зобов’язується посилатися на видання, що є першоджерелом використаної нами інформації.